Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 16.30

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 3 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do samorządowych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miedźna.

Zasady zapisów i uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny znajdują się w załączniku do Zarządzenia nr OR.0050.53.2023 Wójta Gminy Miedźna z dnia 23 marca 2023 r.

W lipcu 2023 roku dyżur wakacyjny w następujących placówkach:

  • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli,
  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli,
  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli,
  • Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze.

W sierpniu 2023 roku dyżur wakacyjny w następujących placówkach:

  • Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej,
  • Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku (oddziały w Gilowicach),
  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, którym rodzice/ opiekunowie prawni nie są w stanie zapewnić opieki, gdyż oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu wypoczynkowego.

W celu zapisania dziecka na dyżur jest konieczne złożenie karty zapisu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, w którym organizowany jest dyżur, w terminie od 8 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni pobierają w macierzystej placówce, karta musi być opieczętowana przez tę placówkę. Zapisy dzieci na dyżur przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurujących.

Szczegółowe informacje o sposobach pobrania kart i ich składania uzyskać będzie można w dyżurujących placówkach. Kontakt do przedszkoli znaleźć można tutaj: http://www.miedzna.pl/przedszkola-i-zlobek/

UWAGA!!!
Przy wskazaniu okresu, w którym dziecko będzie brało udział w dyżurze wakacyjnym należy wziąć pod uwagę faktyczne potrzeby rodziny w tym zakresie.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie przedszkola lub oddziału przedszkolnego, w którym dziecko jest zapisane na dyżur, jeżeli okaże się, że nie potrzebuje opieki w tym czasie. Pozwoli to na zapewnienie dyżuru wakacyjnego wszystkim osobom, które tego potrzebują.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2023

stopka