Frydek - kadra

Personel G.P.P. "BAJKA" we Frydku w roku szkolnym 2015/2016:

Dyrektor: Izabela Jędrzejewska

Nauczyciele: Renata Kublińska, Aneta Wojtala, Maria Czernik

Kucharka:Renata Chromik

Woźne i pomoc do dzieci: Lidia Mandla, Maria Sochacka-Jażdżyk

Intendent: Ewa Moroń

Konserwator: Zbigniew Kemuś